+48 534 997 955fundacjapuchaczowka@gmail.com
Wyszonowice 36b57-120 Wiązów

Warunki wirtualnej adopcji

Nie zawsze masz warunki i możliwości aby zaadoptować dzikie stworzenie. Ale zawsze możesz pomóc nam poprawić jego los. Zaadoptuj je wirtualnie, zostań opiekunem naszego podopiecznego. Pomóż go wyleczyć, nakarmić i zapewnić lepszy byt.

Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wysłać wiadomość e-mail na adres fundacjapuchaczowka@gmail.com. W treści wiadomości wprowadź imię podopiecznego którego chcesz adoptować a także przekaż nam dane które chcesz abyśmy umieścili na podstronie adoptowanego zwierzęcia, a następnie wpłać dowolną kwotę na konto:

FUNDACJA Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Puchaczówka”
Nr Konta: 74 9588 0004 0000 2176 2000 0010
(GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE)

w tytule przelewu należy wpisać „Wirtualna adopcja + imię zwierzęcia”.

Płatność możesz dokonać również za pośrednictwem PayPal wpisując w polu Cel „Wirtualna adopcja + imię zwierzęcia”:

(Przycisk dostępny jest również na podstronie podopiecznego)

Czym jest wirtualna adopcja?

Adopcja wirtualna jest jednym ze sposobów wsparcia dla prowadzonego przez nas Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wyszonowicach.
Polega na pomocy w pokrywaniu częściowym lub całkowitym kosztów pobytu, karmy, leczenia etc. zwierzęcia będącego pod naszą opieką.

Po dokonaniu wpłaty na konto fundacji, na naszej stronie internetowej zostanie umieszczona informacja na temat opiekuna – zgodnie z ustaleniami: nazwa (firmy, szkoły, klasy, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko lub inne dane na które wyrazi zgodę wirtualny opiekun), link do strony www (jeśli takowa istnieje), oraz krótki opis (dostarczany przez wirtualnego opiekuna). W ramach wirtualnej adopcji istnieje możliwość poznania swojego podopiecznego – o ile stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia na to pozwala. W niektórych przypadkach opiekun może wziąć udział w treningu (kiedy np. uczymy ptaki latać, czy zdobywać pożywienie).

Jakie są koszty wirtualnej adopcji?

Nie określamy kwoty, jaką należy wpłacać – sam o tym decydujesz i Ty określasz formę, w jakiej występujesz jako sponsor, pamiętaj jednak że zazwyczaj jedno zwierzę może mieć kilku opiekunów. Jeśli chcesz być jedynym opiekunem zwierzaka (decydujesz, że jesteś w stanie pokryć koszty jego utrzymania w pojedynkę) – daj nam znać telefonicznie, mailowo, lub osobiście. Często utrzymanie zwierzęcia kosztuje dużo więcej, niż pojedyncza osoba może przeznaczyć na ten cel. Zabiegi, leki i operacje, a także bieżące utrzymanie (karma, szczepionki, czy specjalistyczne protezy) to nie rzadko koszt liczony w tysiącach złotych. By zobrazować koszt utrzymania, proponujemy tylko przybliżone kwoty utrzymania zwierzaków będących pod naszą opieką ( oczywiście każdy może wpłacać indywidualnie, tyle ile uważa za stosowne):

  • Ptak drapieżny – ich utrzymanie zależne jest od stanu w jakim do nas trafiają i ich wielkości – to koszt od 40-150 zł miesięcznie.
  • Ptaki „drobne” – to ok. 20-50 zł miesięcznie
  • Sarna – to wydatek ok. 90 zł miesięcznie
  • Koń – to koszt ok. 300 zł miesięcznie
  • Koza – to koszt ok. 70 zł miesięcznie

Informacja o przybliżonym miesięcznym koszcie utrzymania każdego podopiecznego znajduje się również na jego podstronie.

Czy adopcja wirtualna wiąże się z jakimiś zobowiązaniami?

Wpłacając dowolną kwotę na nasze konto zostajesz wirtualnym opiekunem wybranego zwierzaka na 1 miesiąc. Każda taka wpłata w kolejnym miesiącu przedłuża Twój status wirtualnego opiekuna. Jeżeli chcesz zrezygnować, wystarczy że nie wpłacisz kolejnej kwoty, lub powiadomisz nas o rezygnacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zrezygnować możesz w każdej chwili, nie podając przyczyn. Miej jednak na uwadze że fundacja nie zwraca wpłaconych wcześniej środków.

Kto może zostać wirtualnym opiekunem?

Adopcją wirtualną chcemy „trafić do” firm, szkół, ale również osób prywatnych i grup przyjaciół – chcących po prostu – POMAGAĆ Braciom Mniejszym.

  • Klasa, szkoła – mająca „swoje” zwierzę, ma poczucie, że realnie odmieniła los – dla tego jednego stworzenia!
  • Zakłady pracy, firmy, przedsiębiorcy decydujący się na adopcje wirtualną – budują pozytywny wizerunek swojej firmy.

Jak wyszukać podopiecznego do adopcji?

Listę podopiecznych objętych wirtualną adopcją można znaleźć tutaj.

Formularz zgłoszeniowy:

Kliknij tutaj aby wyświetlić formularz.

Pamiętaj, że:
Wirtualna pomoc to świetna reklama i powód do dumy.

Zachęcamy do publikacji informacji o dokonanych adopcjach i informowania o nich, – bo co istotnie, wrażliwość i dobre serce to powód do szacunku.