Ranne dzikie zwierzę… i co dalej?

Gdzie zgłaszać sprawy związane z dzikimi zwierzętami?

odpowiada: Katarzyna Łapińska Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Regionalny Konserwator Przyrody

– W przypadku spotkania zwierzęcia rannego, bądź zwierzęcia, które uległo wypadkowi komunikacyjnemu należy skontaktować się z Organem Gminy, wprawdzie przepisy prawa nie mówią wprost, że to organ Gminy odpowiedzialny jest za udzieleniem pomocy zwierzętom rannym, natomiast zgodnie z Konstytucją, jeżeli jakieś prawa i obowiązki nie zostały w ustawach przypisanych konkretnym organom Administracji Publicznej, bądź organem jednostek Samorządu Terytorialnego, należy założyć , że organem odpowiedzialnym jest wówczas Gmina.

Ponadto jest szereg ustaw, które reguluje pewne przepisy i obowiązki Gminy w odniesieniu do zwierząt rannych, chociażby ustawa o ochronie przyrody zgodnie z art.91 organ Gminy jest również organem ochrony przyrody, ustawa o Samorządzie Gminnym, które określa szereg działań jakie Gmina podejmuje wobec zwierząt rannych, a także ustawa o utrzymaniu czystości porządku w Gminie m.in. tutaj w zakresie odłowienia zwierzęcia rannego i przekazania go np. do lekarza weterynarii w celu udzielenia pomocy.

W sytuacjach stresowych, kiedy jesteśmy świadkami wypadku, bądź jesteśmy sprawcami wypadku w kolizji z dzikimi zwierzętami, często nie wiemy jak się zachować.

 odpowiada: mł. asp. Łukasz Porębski – Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

-Jak wygląda taka procedura?

Wygląda ona w sposób następujący: zachęcam do korzystania z telefonu alarmowego 112 , tak żeby na miejsce przyjechał niezwłocznie patrol, najczęściej ruchu drogowego, który obsłuży zderzenie drogowe.

Zachęcamy tutaj wszystkie osoby do tego, żeby bezpośrednio po zderzeniu drogowym, kolizji drogowej zostać na miejscu zderzenia wskazać precyzyjnie w zgłoszeniu odcinek drogi na którym doszło do zderzenia drogowego, jak również zwierzę z którym doszło do zderzenia drogowego.

Przybyły niezwłocznie na miejsce patrol, wykonuje na miejscu czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia.

Wykonujemy uproszczone oględziny pojazdu, jak i również staramy się zapewnić w miarę możliwości szybką pomoc rannemu, bądź padłemu zwierzęciu.

Są sytuacje w których Policja do wypadku wzywa myśliwego, czy powinniśmy się tego obawiać?

Czy myśliwy wezwany na miejsce wypadku zawsze dostrzeli ranne zwierzę?

Z tym pytaniem udamy się do Łowczego Okręgowego PZŁ we Wrocławiu

Piotr Skotnicki Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu

Nie, zdecydowanie nie, myślę, że to musi być oparte na podstawie własnej wiedzy i doświadczeniach, które każdy członek Związku Łowieckiego posiada, czyli jest w stanie po dokonaniu oględzin stwierdzić czy dane zwierzę faktycznie nie rokuje, czy stan zwierzęcia nie pozwala na jego wyleczenie.

W sytuacji kiedy, jest szansa na uratowanie tego zwierzęcia, jak najbardziej powinny być podjęte kroki, żeby to zwierzę uratować i członek Polskiego Związku Łowieckiego mając różnorakie kontakty jest w stanie też pomóc poprzez przekierowanie danej sprawy w kierunku instytucji, organizacji które będą w stanie to zwierzę wyleczyć i żeby to zwierzę wróciło do naturalnego środowiska.

– Znamy już stanowisko myśliwych w sprawie dostrzelenia, a jakie spostrzeżenie ma na ten temat Policja, czy ma prawo dostrzelić zwierzę ranne?

odpowiada: mł. asp. Łukasz Porębski – Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

– Znowelizowana ustawa o broni i amunicji daje funkcjonariuszowi policji taką możliwość , jednak zawsze musimy pamiętać o tym, że muszą zostać spełnione pewne kryteria.

Mianowicie, musimy rozpatrzeć, czy to zwierzę znajdujące się w skrajnym stanie, jest w stanie zagrozić osobom postronnym, przede wszystkim drugiemu człowiekowi.

Z doświadczenia wiem, że bardzo dużo policjantów odstępuje od tego na rzecz zabezpieczenia miejsca zderzenia i przyjazdu na miejsce stosownych służb.

Sytuacja kolizji –wiadomo, sytuacja na terenie miejskim –wiadomo, a jak sprawa ma się w lasach?

 odpowiada: Dawida Wawrzyniak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Henryków

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997r. powinniśmy zgłosić się do Urzędu Gminy, bowiem zgodnie z tą ustawą to Gmina zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zwierzętami, które są zwierzętami domowymi, bezdomnymi, a także dzikimi.

Raczej staramy się unikać samodzielnego udzielania pomocy, chyba, że otrzymamy takie wskazówki.

Jak widzimy wszyscy jednoznacznie wskazują Gminę jako organ, który służy jako pierwszy pomocy w takich przypadkach, czy przypadkach wypadków, a jak wygląda ta procedura ze strony Gminy w momencie, kiedy zgłosimy u nich jakieś poszkodowane zwierzę?

odpowiada: Magdalena Martyn Naczelnik Wydziału Środowiska

-Generalnie u nas się to  odbywa w ten sposób, że przyjmujemy zgłoszenie, tak, jeżeli jest to w godzinach pracy Urzędu w pierwszej kolejności działa Urząd jeżeli poza godzinami pracy, bądź w święta działa Policja, bądź Straż Miejska w zależności od tego,  kto pełni służbę.

Są takie sytuacje, jak ludzie do nas dzwonią, czasami ze zwierzakiem rannym albo takim, które wydaje im się, że potrzebuje pomocy na terenie prywatnym, na polu, bądź nawet na posesji prywatnej.

Jak to wygląda od strony Gminy w takiej sytuacji?

– Przyjmujemy zgłoszenie też w Gminie i Gmina podejmuje tutaj jakby działania. W pierwszej kolejności powiadamia fundację z którą współpracuje i weterynarza, tak i wtedy my się tak jakby zajmujemy tym zdarzeniem.

Czy musimy o czymś jeszcze pamiętać chcąc pomagać takiemu dzikiemu zwierzakowi, bądź czy są jakieś przepisy, które nam tego zakazują?

Z tym pytaniem udamy się ponownie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

odpowiada: Katarzyna Łapińska Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Regionalny Konserwator Przyrody

– W odniesieniu do gatunków chronionych obowiązują jeszcze dodatkowe przepisy, mamy ustawę o ochronie przyrody oraz rozporządzenie w sprawie ochronie gatunkowej zwierząt.

Zgodnie z tym rozporządzeniem właśnie w odniesieniu do gatunków chronionych obowiązuje szereg zakazów m.in. zakaz chwytania, zakaz transportu, zakaz przetrzymywania czy też zakaz przemieszczania z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca, natomiast te zakazy zgodnie z rozporządzeniem nie obowiązują w przypadku jeżeli chcemy udzielić pomocy weterynaryjnej takiemu zwierzęciu, na czas złapania zwierzęcia i przekazania go do weterynarza, czyli przemieszczenia, a także ten okres udzielenia pomocy weterynaryjnej zakaz nie obowiązuje.

Takie same działanie może podejmować Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Tu jest tylko taka różnica, że w przypadku jeżeli zwierzę wymagałoby dalszego leczenia, takiej rehabilitacji w celu przywrócenia do środowiska przyrodniczego, no to Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt już takiego zezwolenia nie musi mieć, może po prostu temu zwierzęciu pomocy udzielać, natomiast jeżeli miałoby być ono przetrzymywane przez dłuższy okres czasu u lekarza weterynarii, no to wtedy lekarz weterynarii musi takie zezwolenie na ten dłuższy okres uzyskać.

Czy jeżeli jesteśmy sprawcami kolizji z udziałem dzikiego zwierzęcia, czy grozi nam mandat ze strony Policji?

odpowiada: mł. asp. Łukasz Porębski – Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

– Nie, spieszę się tutaj wytłumaczyć, że każde zderzenie drogowe z udziałem zwierzęcia nie jest traktowane mandatowo, nie jest, nie stosujemy tutaj postępowania mandatowego.

Tak więc, za każdym razem, kiedy dochodzi do tego typu kolizji proszę śmiało dzwonić na telefon alarmowy, nie bać się tego, że przyjedzie policjant na miejsce i wlepi nam bardzo wysoki mandat.

 

 

 

Zostaw komentarz